Cynkowanie

Po obróbce laserowej możesz zlecić cynkowanie elementów w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Możesz zlecić proces cynkowana galwanicznego lub proces proces cynkowania ogniowego.

W LASERTRADE usługi świadczymy kompleksowo i wygodnie. Za pomocą jednego zlecenia poinformujesz, że do usługi cięcia laserowego chciałbyś dołączyć usługę cynkowania. 

Cynkowanie jest procesem mającym na celu ochronę elementów metalowych przed korozją. Wykorzystywany jest przy tym mechanizm elektrochemiczny – cynk ma niższy potencjał korozyjny od stali, w związku z czym tworzy na jej powierzchni powłokę anodową. Ta metaliczna powłoka zabezpiecza stal nie tylko izolując ją od powietrza, ale również sama jako pierwsza ulega utlenieniu, chroniąc metal podłoża. 

Proces składa się z trzech kroków: przygotowanie materiału, przygotowanie cynku, właściwe cynkowanie.

Wyróżniamy wiele metod nakładania powłok ochronnych na stal:

  • Cynkowanie ogniowe – polega na zanurzeniu stali w ciekłym cynku, co pozwala także na pokrycie elementów o skomplikowanych kształtach. Powłoka cynkowa wykonana w taki sposób ma trwałość od 10 do 100 lat, w zależności agresywności środowiska.
  • Cynkowanie galwaniczne – podczas którego przygotowany w odpowiedni sposób metal (uprzednio odtłuszczony i poddany trawieniu, dzięki czemu dochodzi do usunięcia korozji) zanurza się w kąpieli w elektrolicie (zasadowym lub kwaśnym), zawierającym związki cynku. Dzięki przepływowi prądu cząsteczki pierwiastka osiadają na elemencie, po czym jest on pasywowany, płukany i przygotowany do użytku.
  • Cynkowanie natryskowe – stosowane jest przede wszystkim w przypadku elementów, których z racji wielkości gabarytowej nie da się cynkować zanurzeniowo, bądź są one wrażliwe na wysoką temperaturę. Co prawda metoda ta mniej obciąża termicznie przedmiot, jednak stosując ją, niemożliwe jest dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Podczas tego procesu drut cynkowy ulega roztopieniu (np. za pomocą płomienia), a później płynny cynk zostaje rozpylony na powierzchni za pomocą sprężonego powietrza.
  • Proces Sendzimira – polegający na zanurzaniu w roztopionym cynku odpowiednio przygotowanych (m.in. wyżarzanych w atmosferze wodoru) elementów stalowych. Wyroby przepuszcza się przez wannę z płynnym cynkiem, w temperaturze około 460 stopni Celsjusza, a następnie materiał przenosi się do pieca, w którym regulowana jest grubość powłoki.

Cynkowanie gwarantuje zabezpieczenie przed korozją na wiele lat, co daje wzrost trwałości i bezpieczeństwa użytkowego. Długość spełniania funkcji przez powłokę cynkową w dużej mierze zależy od środowiska, w którym dany przedmiot jest eksploatowany i użytkowany. Szacuje się, że powłoka cynkowa o grubości 60 μm w środowisku wiejskim wystarczy na 20 lat, natomiast w środowisku przemysłowym utrzyma się tylko 5 lat.

Branże korzystające z cynkowania: motoryzacyjna, lotnicza, maszynowa, energetyczna, budowlana i wiele innych.

Realizacje

Gotowy na szybkie cięcie?

My tak!

Cięcie laserem