Toczenie metali CNC

Usługi toczenia metalu – dostępne w LaserTrade. Poszukujesz wykonawcy usługi toczenia CNC? Nic prostszego. 

W LaserTrade firmy CNC z całej Polski specjalizujące się w toczeniu metalu czekają na Ciebie w jednym miejscu

Skorzystaj z narzędzia w Panelu Klienta. Zapytaj – przefiltruj otrzymane oferty – zamów u wybranego wykonawcy.

Wycena on-line

Toczenie CNC – usługa

Jeśli zdarza Ci się korzystać z wyszukiwań typu: “zlecę toczenie”, “zlecę toczenie metalu”, “zlecę toczenie w metalu”, “zlecenia na tokarkę”, “toczenie zlecenia”, “toczenie na automatach tokarskich”, “toczenie metali”, “usługi toczenia”, “usługi toczenia CNC”, “usługi tokarskie CNC”, “usługi CNC metal”, “usługi obróbki metali”, “obróbka skrawaniem toczenie”, “obróbka skrawaniem metali”, “obróbka skrawaniem CNC” – IDEALNIE TRAFIŁEŚ!

Możliwości Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade w zakresie toczenia CNC są ogromne. Biorąc pod uwagę całą sieć firm partnerskich zrzeszonych wokół naszego portalu i z nim współpracujących, jesteśmy miejscem idealnym do szybkiego nawiązywania kontaktu, pozyskiwania ofert handlowych oraz błyskawicznej realizacji zadania. Panel Klienta pozwala na zebranie wszystkich zasobów związanych z ofertami i zamówieniami w jednym, uporządkowanym miejscu. To gwarancja udanej współpracy!

Obróbka skrawaniem metali – wytoczone elementy znajdują różnorodne zastosowanie

Uniwersalność elementów wytworzonych w procesie obróbki skrawaniem CNC sprawia, że ich cechy użyteczne są w wielu branżach przemysłowych. Toczenie metalu charakteryzuje się niezwykłą dokładnością, precyzją, szybką produkcją i wysoką trwałością wytwarzanych towarów – a walory te doceniane są choćby w branżach:

  • medycznej,
  • lotniczej,
  • zbrojeniowej,
  • motoryzacyjnej,
  • transportowej.

Firmy produkcyjne stosują toczenie w metalu między innymi przy wytwarzaniu różnego rodzaju części czy elementów do rozmaitych maszyn i urządzeń. Toczenie precyzyjne stosowane jest wszędzie tam, gdzie liczy się dokładność, trwałość, łatwa do wprowadzenia automatyzacja, regularność, powtarzalność oraz szybkość zachodzących procesów, czyli przykładowo przy produkcji seryjnej.

Na rynku branżowym wiele firm specjalizuje się w toczeniu małych, precyzyjnych elementów z prętów stalowych, aluminiowych, miedzianych, mosiężnych, w ofercie mając usługi takie jak: toczenie miedzi, toczenie tworzywa, toczenie stali, toczenie stali nierdzewnej, toczenie mosiądzu, toczenie aluminium czy toczenie rowków, toczenie długich wałków. Produkcja taka obejmuje obszerną gamę artykułów, między innymi wszelkiego rodzaju: słupki, szpilki, trzpienie, sworznie, rdzenie, wałki, kołki, bolce, śruby, osie dźwigni, rolki, rozety, wsporniki, popychacze, dystanse izolacyjne, wtyki, złączki, łączniki, przekładki, podkładki, tuleje, tulejki oraz wiele, wiele innych detali oraz całych podzespołów.

Korzyści wynikające ze stosowania toczenia metalu

Uzupełnienie parku maszynowego o urządzenia do toczenia CNC to jednocześnie zapewnienie firmie niewiarygodnej elastyczności i znaczne skrócenie łańcucha procesu produkcyjnego. Sterowanie urządzeniem przejmuje komputer, co w dużym stopniu wpływa na zwiększenie produktywności stanowiska, doskonałą precyzję wyrabianych części i zminimalizowanie ryzyka błędów popełnionych przez czynnik ludzki (bezpieczeństwo podnosi się, gdyż operator nie ma wtedy bezpośredniej styczności z obrabianym przedmiotem). Regulacja parametrów skrawania przez komputer – takich jak na przykład posuw – przyczynia się do wydłużenia żywotności narzędzia skrawającego. Wspomniana już elastyczność także znajduje swoje odbicie w nieskomplikowanej możliwości wytwarzania rozmaitych odmian przedmiotów, poprzez zwykłą modyfikację już istniejącego programu CNC.

Toczenie metodami konwencjonalnymi pozwala na przetwarzanie przede wszystkim okrągłych części. Natomiast nowoczesne tokarki CNC, dzięki wyposażeniu w dodatkowe osie sterowane numerycznie, pozwalają również na produkcję części, które – w sposób tradycyjny – możliwe byłyby do uzyskania tylko przy użyciu frezarki. Zależnie od ilości osi, w jakie wyposażone jest urządzenie do toczenia CNC, można też frezować oraz grawerować za pomocą specjalnych narzędzi. To spore ułatwienie i duża oszczędność czasu. Na jednej tokarce CNC, przy wykorzystaniu różnych narzędzi, wykonać można wiele rozmaitych czynności, bez konieczności przenoszenia przedmiotu na inną maszynę, celem dalszej obróbki.

Toczenie, jako proces obróbki skrawaniem, wspomagany technologią komputerową, podobnie jak i frezowanie technologią CNC, jest optymalnie dostosowany zarówno do produkcji mało–, jak i wielkoseryjnej przedmiotów. Operacje podczas toczenia CNC są dużo bardziej ekonomiczne i sporo więcej wydajne, a czas ich wykonania – zdecydowanie krótszy. Daje to możliwość zaoszczędzenia czasu i materiału, a dzięki temu zoptymalizowane zostają również koszty wytworzenia części.

Toczenie CNC – jedna z popularniejszych metod obróbki skrawaniem

Uważa się, że toczenie CNC jest jednym z najpopularniejszych typów obróbki skrawaniem. Używając procesu toczenia, można otrzymać elementy o najrozmaitszych kształtach, przykładowo: przedmioty w kształcie brył – kule, stożki, walce itp. Dzięki nowoczesnemu, komputerowemu sterowaniu toczenie CNC pozwala w sposób prędki oraz bezpieczny uzyskać pożądany przedmiot z uwzględnieniem jego skomplikowanej geometrii. Przy tym wszystkim toczenie istotnie skraca czas produkcji przedmiotu, co ma duży wpływ na jednoczesne obniżenie kosztów. Praca nowoczesnych tokarek jest wydajna, efektywna, skuteczna, bezpieczna i w znacznym stopniu odciąża fizyczną pracę operatora maszyny. Jednakże do tak profesjonalnej metody, jaką jest obróbka CNC, potrzebne są też specjalistyczne narzędzia. Stosowane obecnie tokarki CNC to nowoczesne, innowacyjne urządzenia, bezbłędnie pokazujące wszelkie konieczne parametry pracy, takie jak: informacje dotyczące narzędzi czy ich korekcji, jak również parametrów obróbki. Kompatybilność tokarki z komputerem umożliwia wyprodukowanie sporych serii identycznych elementów, o wymiarach będących ścisłym odzwierciedleniem dokumentacji wykonawczej.

Toczenie CNC stosuje się przeważnie do obróbki elementów przypominających bryły obrotowe, czyli przedmiotów o kształtach walcowatych, kulistych czy stożkowych. Polega na nadawaniu im konkretnego kształtu na skutek odcinania kolejnych warstw za pomocą noża tokarskiego. To, jaki efekt zostanie uzyskany po zakończeniu pracy tokarki, zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in. siła i głębokość skrawania. Istotna jest także prędkość. Na powstawanie danego przedmiotu wpływ ma również określenie odpowiedniego kierunku posuwu noża. Dopiero odpowiednie dobranie wszystkich wspomnianych wyżej elementów pracy tokarki zagwarantuje precyzyjne toczenie CNC.

Zasada działania toczenia CNC

Toczenie CNC (ang. Computerized Numerical Control) jest precyzyjnym procesem obróbki skrawaniem, w którym to przebieg toczenia zostaje całkowicie zautomatyzowany poprzez zastosowanie mikrokomputera zintegrowanego z częścią sterującą obrabiarki. Już w połowie lat siedemdziesiątych, wraz z rozwojem komputerów, pojawiła się ta – rozwijana i ulepszana przez kolejne lata – technologia. 

Główna zasada obróbki wiórowej na tokarkach sterowanych numerycznie jest w sumie taka sama, jak w przypadku toczenia metodami konwencjonalnymi. Ruch główny obrotowy wykonywany jest przez obrabiany przedmiot, z kolei prostoliniowy ruch posuwowy wykonywany jest przez narzędzie skrawające.

W tokarce CNC sterowanie maszyną odbywa się przy pomocy programu sterownika logicznego PLC. Sterownik ów steruje obrabiarką w zakresie określonego układu współrzędnych maszyny, przy użyciu układu automatycznego sterowania i czujników, w jakie wyposażona jest tokarka CNC. Sterowanie odbywa się w zamkniętym układzie zapętlonego sprzężenia zwrotnego, co oznacza, iż wszystkie elementy ruchome obrabiarki są za każdym razem korygowane i przywracane do określonego w programie położenia. Dane wartości zadanej w programie (czyli sygnały wejściowe m.in. z czujników) są stale porównywane z rzeczywistymi danymi na maszynie (stan urządzeń wyjściowych) za pomocą sterownika PLC. Mówiąc prościej: oznacza to, że proces toczenia sterowany jest komputerowo i nie potrzebuje ręcznej interwencji operatora. Czynności ręczne na tokarce CNC ograniczają się więc tylko do: uzbrojenia maszyny, zamocowania materiału, napisania lub wybrania odpowiedniego programu i ustawienia punktu zerowego tegoż programu.

Technologia CNC pozwala na sterowanie numeryczne daną maszyną, a zatem umożliwia zaprogramowanie urządzenia w taki sposób, ażeby wykonywało konkretne ruchy, mające sprawić, iż finalny produkt uzyska pożądane, wskazane wcześniej kształty i wymiary. Pozwala to na wytwarzanie elementów z uwzględnieniem nawet najdrobniejszych szczegółów. Precyzja i powtarzalność to jednak niejedyne atuty tejże obróbki, toczenie jest też szybkie – automatyzacja znacznie zwiększa wydajność i efektywność pracy tokarek.

Odpowiednio zaprogramowana maszyna podczas procesu obróbki wytwarza elementy w sposób cykliczny. Oznacza to tyle, że wszystkie ruchy wykonywane manualnie w czasie toczenia konwencjonalnego można zaprogramować podczas toczenia technologią CNC, a zatem pozwala to na powtarzanie ich tak często, jak tylko jest to konieczne i wymagane. Korekty wymiarów obrabianej części czy parametrów skrawania narzędzi, wprowadzane są bezpośrednio w programie lub w kompensacji narzędzi, a służy do tego panel sterowania, będący częścią wyposażenia każdej maszyny CNC. Tokarkę CNC można też zaprogramować, mając do dyspozycji gotowy trójwymiarowy model produktu. Do tego celu wymagany jest osobny komputer z zainstalowanym programem typu CAD/CAM, jak również postprocesor, konieczny do wygenerowania programu w języku programowania dla danej tokarki CNC.

Metody toczenia

Toczenie jest – obok frezowania – jedną z dwóch podstawowych technologii obróbki skrawaniem. Polega ono na oddzielaniu warstwy materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą narzędzia, którym najczęściej jest nóż tokarski.

Toczenie przeprowadzane przy użyciu tokarek ze sterowaniem numerycznym, wyposażonych w nóż tokarski, wykonujący ruch liniowy i obrabiający obracający się element, może odbywać się w różny sposób – wyróżniamy zatem różne metody precyzyjnego toczenia. 

Toczenie stanowi połączenie ruchu obrotowego przedmiotu obrabianego oraz ruchu liniowego narzędzia skrawającego. Ruch narzędzia najczęściej realizowany jest wzdłuż osi toczonego przedmiotu, co pozwala na zmianę jego średnicy. Toczenie wzdłużne zachodzi wówczas, gdy kierunek noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu i może mieć charakter zarówno zewnętrzny (nazywane jest wtedy obtaczaniem), jak i wewnętrzny (czyli tzw. wytaczanie). Drugim, często stosowanym sposobem, jest ruch prostopadły do osi obrotu – mamy wówczas do czynienia z planowaniem, czyli zmianą długości przedmiotu obrabianego. Metoda poprzeczna przebiega standardowo, jednak w trakcie obróbki nóż ułożony jest prostopadle do osi obrotu. Spotykamy jeszcze wariant trzeci ruchu roboczego narzędzia – w obu kierunkach jednocześnie – i mamy wtenczas do czynienia z toczeniem profilowym, pozwalającym uzyskiwać stożki, baryłki oraz inne krzywizny.

  • Toczenie zewnętrzne

Toczenie zewnętrzne stanowi kanon podstawowych operacji stosowanych w obróbce CNC na tokarkach. Polega na usuwaniu materiału z zewnętrznej powierzchni walcowej materiału i dzieli się na wspomniane wcześniej: toczenie wzdłużne, obróbkę profilową oraz toczenie powierzchni czołowych.

W każdym z tych przypadków należy zwrócić uwagę na dobór właściwych narzędzi i zamocowania do specyfiki konkretnego detalu. Trzeba skupić się na poprawnym zamocowaniu obrabianego przedmiotu w celu uzyskania maksymalnej sztywności. Dlaczego? Zdolność do precyzyjnego obrotu przedmiotu obrabianego ma podstawowe znaczenie dla osiągania wąskich tolerancji wymiarowych.

  • Toczenie wewnętrzne

Toczenie wewnętrzne, zwane inaczej wytaczaniem, charakteryzuje utrudniona swoboda doboru strategii obróbki ze względu na ograniczenie pola pracy przez średnicę otworu w przedmiocie obrabianym. Problematyczna jest też głębokość otworu, warunkująca konieczny wysięg narzędzia.

Podstawową zasadą przy wytaczaniu jest dobór możliwie sztywnego narzędzia. Zawsze powinno to być narzędzie o możliwie największym przekroju trzonka, jaki zmieści się do wytaczanego otworu.  Z jakiego powodu? Powinno to zminimalizować ryzyko powstawania drgań. Następnym istotnym czynnikiem jest skuteczne odprowadzanie wiórów ze strefy obróbki. Z uwagi na ograniczoną dostępność do miejsca tworzenia się wiórów, wyśmienicie sprawdza się podawanie chłodziwa pod ciśnieniem przez trzonek narzędzia, ponieważ pozwala to na sprawne wypłukiwanie ich z obrabianego otworu.

  • Przecinanie i toczenie rowków

Ta kategoria toczenia jest bardzo szeroka i obejmuje swoim zasięgiem zarówno odcinanie materiału, jak też i rowkowanie zewnętrze oraz wewnętrzne. Podstawowymi kwestiami, jakie należy uwzględnić przy planowaniu tego rodzaju procesu, są: oszczędność materiału oraz redukcja siły skrawania. Sprawia to, że powinniśmy wybrać narzędzie jak najwęższe, o geometrii odpowiedniej do tworzenia wióra węższego niż w przypadku toczenia rowków. Dlaczego? Z uwagi na specyficzne warunki pracy przecinaka, który podczas pracy bardzo mocno zagłębiony jest w materiał. Zbyt szeroki wiór powodowałby ryzyko zakleszczenia w rowku, a w efekcie uszkodzenie narzędzia.

Toczenie rowków to obróbka, obejmująca szereg specyficznych operacji, takich jak: toczenie rowków ogólne, toczenie rowków pod pierścienie osadcze, toczenie rowków czołowych, profilowanie oraz podcinanie.

Reklama
  • Toczenie gwintów

Często w elementach toczonych występują zwoje śrubowe nacinane na powierzchni obrabianego przedmiotu, wewnętrznie lub zewnętrznie, zwane gwintami. Nacina się je w celu utworzenia mechanicznego mocowania dwóch gwintowanych części albo umożliwienia przekazania ruchu poprzez przekształcenie ruchu obrotowego w liniowy, czy też odwrotnie. Toczenie gwintów na maszynach CNC odbywać się może za pomocą narzędzi z ostrzami wymiennymi, a także narzędzi monolitycznych. Najpowszechniej stosowaną techniką jest użycie noży ze specjalnymi płytkami kształtowymi, odpowiadającymi profilowi danego gwintu. W ten sposób w kilku lub kilkunastu przejściach narzędzia uzyskuje się poprawnie ukształtowany zarys gwintu.

Bez względu na obrabiany materiał, to wiedza, doświadczenie i umiejętności tokarza mają znaczący wpływ na efekt finalny, albowiem decydują o tym, czy wyrób uzyska żądane parametry. Co prawda w przypadku maszyn sterowanych numerycznie i automatów tokarskich całością prac zarządza dedykowane oprogramowanie, do którego wprowadza się odpowiednie wartości, niemniej jednak operator maszyny nadzoruje całość działań, aby w razie potrzeby wprowadzić zmiany. W Portalu Produkcyjno-Usługowym LaserTrade zrzeszamy szereg firm partnerskich, specjalizujących się w toczeniu CNC.

Jeśli chciałbyś nawiązać współpracę i zlecić toczenie CNC, to Portal LaserTrade jest miejscem idealnym: produkcja na zamówienie, setki firm partnerskich z całego kraju, szybki i nieskomplikowany kontakt z całą siecią partnerską, oferty wykonania bezpośrednio na konto w Panelu Klienta. Po wybraniu Wykonawcy zrealizujesz zamówienie z dostawą prosto pod drzwi. 

Witaj w świecie LaserTrade! 

Gotowy na szybkie cięcie?

My tak!

WYCENA ONLINE
Cięcie laserem