Projektowanie produktów (Product Design): od pomysłu do realizacji

Projektowanie produktów.

Każdy przedmiot, z którym na co dzień mamy do czynienia w naszych domach, miejscach pracy, szkołach czy różnego typu przestrzeniach publicznych, powstał jako wynik procesu projektowania (Product Design). Projektowanie produktów to pierwszy i bardzo ważny krok, bez niego nie byłoby fizycznej (materialnej) wersji przedmiotów. Podczas tego procesu pewna grupa osób – zespół projektowy na czele z głównym projektantem (Product Designer) – podejmuje wiele decyzji i analizuje dziesiątki scenariuszy użycia danego produktu tak, aby był on możliwie jak najlepszy i spełniał wszystkie oczekiwania potencjalnego użytkownika. 

Projektowanie produktów to także wzornictwo przemysłowe (Industrial Design). Jest to szczególna odmiana, profesjonalna praktyka projektowania produktów, urządzeń, przedmiotów, ale także usług, z myślą o tym, że z efektu finalnego korzystać mają miliony ludzi. Projektanci przemysłowi (Industrial Designers) zazwyczaj koncentrują się na wyglądzie fizycznym, cechach funkcjonalnych i możliwościach technicznych wytwarzania produktu. Nierzadko są jednak zaangażowani w znacznie szerszy zakres działań składających się na cykl rozwoju produktu i wtedy już wkraczają w kompetencje Product Designera

Czym jest projektowanie produktów (Product Design)?

Z całą pewnością projektowanie produktów jest procesem. Zanim jednak przejdziemy do omówienia etapów, które się na niego składają, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czym w dzisiejszych czasach jest w ogóle produkt? 

Samo pojęcie „produktu” wymaga redefinicji – nie kryje się pod nim jedynie materialny obiekt, rzecz, po którą można wejść do sklepu i po prostu kupić. Choć oczywiście takie podstawowe rozumienie produktu nadal jest jak najbardziej prawidłowe! 

Współcześnie mówiąc „produkt” mamy na myśli także wytwory cyfrowe, ze stronami
i platformami internetowymi czy aplikacjami mobilnymi na czele. Takie cyfrowe produkty wymagają niemniejszego zaangażowania projektowego, aniżeli te tradycyjne. Podobnie rzecz ma się z kwestią użyteczności – nad funkcjonalnością produktów cyfrowych czuwają wyspecjalizowani projektanci UX (User Experience Designer). 

Bez względu na to, czy w efekcie powstać ma intuicyjna w użyciu aplikacja umożliwiająca płatności, czy wygodne krzesło biurowe, za każdym udanym produktem stoi możliwie najlepiej opracowany projekt. Proces projektowania dotyczy każdej branży, dziedziny życia i każdego rodzaju produktu czy usługi. Projektowane są nawet… style życia! Mówi się, że żyjemy w kulturze nadmiaru, a jedyną stałą w życiu współczesnych ludzi są ciągłe zmiany. Ten paradoks pokazuje, jak ważnym elementem jest projektowanie produktów najlepiej dopasowanych do wymagań i często zmieniających się potrzeb konsumentów. 

Projektowanie produktów (Product Design) ma być zatem procesem wydajnym i skutecznym, a przy tym opartym na kreatywności. Wymaga od inwestorów i twórców nieustannego monitorowania trendów rynkowych i nastrojów potencjalnych odbiorców. Proces projektowania służy przede wszystkim realizowaniu nowych pomysłów. Aby tworzyć produkty najwyższej jakości, zaspokajać aktualne potrzeby i spełniać nawet najbardziej wygórowane oczekiwania projektanci muszą znać odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 

To właśnie odpowiedzi na te pytania dają projektantom produktu szansę na zrozumienie doświadczeń użytkowników i wyłonienie grupy docelowej. Ważne jest spojrzenie na produkt jako na całość, a nie tylko z punktu widzenia interakcji, emocji, czy wrażenia wizualnego, jaki wywołuje. Przydatne jest także zastosowanie narzędzi z grupy design thinking

Poszukiwanie optymalnego rozwiązania wyłonionego problemu (czy grupy problemów) następuje w następujących etapach:

  1. Badania i konsultacje – służące poznaniu grupy docelowej konsumentów i rozpoznaniu ich potrzeb, oczekiwań.
  2. Definicje – stworzenie punktu widzenia w oparciu o wiedzę, jaką już mamy o użytkownikach.
  3. Burza mózgów – wykorzystanie narzędzia dającego najwięcej możliwości, swobody i sprzyjającego pobudzeniu kreatywności.
  4. Projektowanie – nadawanie kreatywnym koncepcjom algorytmicznej formy. 
  5. Prototyp – zawężenie koncepcji projektu, stworzenie hipotez i zbudowanie prototypów.
  6. Test – sprawdzenie, jak produkt będzie odebrany przez wybrane grono użytkowników. I wyciągnięcie wniosków

Kim jest projektant produktów (Product Designer) i czym się zajmuje?

Choć nazwa stanowiska „Product Designer” bardzo często gości na portalach z ogłoszeniami o pracę, odpowiedź na pytanie – kim dokładnie jest projektant produktów? – nie jest prosta. Dlaczego?

Choćby ze względu na mnogość funkcjonujących nazw, gdyż stanowisko to bywa stosowane zamiennie z projektantem doświadczeń (XD), architektem informacji (IA), projektantem interakcji (IX), architektem doświadczenia (XA), projektantem interfejsu użytkownika (UI), czy projektantem doświadczeń użytkownika (UX). W rzeczywistości granice pomiędzy projektantem produktu a innymi, bardziej szczegółowymi nazwami stanowisk, są umowne, płynne i zależne od uwarunkowań branży, a nawet konkretnej firmy. 

Projektant produktu z pewnością jest osobą o najszerszym zakresie kompetencji w projekcie, a piastowane przez niego stanowisko wymyka się sztywnym ramom. Są to osoby, które potrafią pracować wielopoziomowo, koncepcyjnie, a ich podejście do pracy projektowej będzie holistyczne: od pomysłu do realizacji. Charakteryzują się wiedzą techniczną, ale przede wszystkim dostrzegają związek między sztuką, technologią i nauką. 

Obowiązki Product Designera

Planowanie, projektowanie, modelowanie, tworzenie prototypów, przygotowywanie i przeprowadzanie testów. Tak naprawdę z projektantem produktu spotkamy się na każdym etapie projektowym! 

Zleć projektowanie produktów profesjonalistom. Zapraszamy do współpracy.

Źródła:
„A Comprehensive Guide To Product Design”, www.smashingmagazine.com; „Explain it like I’m 5: What is a Product Designer?”, www.medium.com; „What is Product Design?”, www.newschoolarch.edu