Zastosowanie druku 3D w medycynie

Druk 3D w medycynie – wydruki do zadań specjalnych

Technologia addytywna znalazła wiele zastosowań w szeroko pojętej branży opieki zdrowotnej i regularnie poszerza obszar swojego działania. Druk 3D w medycynie ma przestronne pole do popisu. Wykorzystanie druku przestrzennego choćby w takich dziedzinach jak: chirurgia (ortopedyczna, plastyczna, transplantacyjna, naczyniowa), laryngologia, okulistyka, urologia czy onkologia ma realny wpływ na poprawianie jakości życia pacjentów, czas i koszty leczenia oraz rehabilitację

Druk 3D w medycyniezalety zastosowania.

Na poziomie dużego uogólnienia można stwierdzić, że druk 3D w medycynie:

Przykłady zastosowania druku 3D w medycynie.

Druk 3D w medycynie ma szerokie zastosowanie w zakresie wytwarzania i skorelowania narzędzi chirurgicznych oraz protez. Tworzenie implantów, prowadnic, narzędzi chirurgicznych – wszystko to dzięki drukowi 3D może zostać wytworzone na indywidualne zamówienie, dostosowane do konkretnego przypadku i nietypowych potrzeb. Ważny jest tutaj aspekt finansowy, który stawia technologię 3D jako najbardziej ekonomiczną do realizacji wysoce wyspecjalizowanych projektów medycznych. 

Innym obszarem zastosowania technologii addytywnej w medycynie jest testowanie urządzeń, dzięki możliwości szybkiej produkcji prototypów. Przykładem może być symulowanie zróżnicowanych wzorów naczyń krwionośnych, co pozwala przetestować efektywność zaprojektowanego systemu sercowo-naczyniowego. 

Perspektywy, jakie niesie za sobą druk 3D w medycynie.

Perspektywy, jakie daje druk 3D, znacząco przyczyniają się do wzrostu wiedzy medycznej na wielu poziomach. Wydruki przestrzenne są odtwarzalne, dają możliwość modelowania zróżnicowanej anatomii fizjologicznej i patologicznej. Poszczególne jednostki naukowe, instytucje z obszaru ochrony zdrowia, mogą dzielić się i wymieniać między sobą zgromadzone zasoby modeli 3D. Istnienie drukarek 3D z funkcjonalnością druku kolorowego i wydruku z różną gęstością stwarza możliwości jeszcze dokładniejszego oglądu anatomicznych szczegółów. Dzięki technologiom 3D łatwiej stworzyć obszary bazodanowe, które będą zawierać case studies rzadko występujących chorób, patologii i przypadków anatomicznych. 

Walor edukacyjny ma także odniesienie do sytuacji pacjentów. Komunikacja na linii lekarz-pacjent – w oparciu o modele przestrzenne – staje się efektywniejsza i bardziej bezpośrednia. 

Wartość medycznych wydruków przestrzennych w zakresie komunikacji jest także nie do przecenienia w dziedzinie sądownictwa. Model 3D z powodzeniem może być wykorzystany podczas procesu sądowego, usprawniając go i wyjaśniając skomplikowaną wiedzę medyczną osobom, które nie są specjalistami w danej dziedzinie. 

Biodruk 3D.

Innym ważnym obszarem jest biodruk 3D. Ta niezwykle interesująca i wieloaspektowa technologia druku przestrzennego z materiałów zawierających żywe komórki, zostanie jeszcze dokładniej opisana na stronach naszego serwisu LaserTrade. Warto jedynie zasygnalizować, że biodruk przestrzenny stwarza możliwość modelowania tkanek, które nadają się do przeszczepiania, np. syntetyczna skóra dla ofiar poparzeń. 

Zleć druk 3D specjalistom.

Wykorzystanie druku 3D w medycynie poszerza swoje pole niemalże każdego dnia. Wymaga jednak skorzystania z wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zrzeszamy dziesiątki profesjonalistów z branży 3D w jednym miejscu. W przystępny i szybki sposób możesz się z nimi skontaktować, zadać zapytanie i porównać oferty, by wybrać rozwiązanie, które będzie dla Ciebie optymalne.