Zastosowanie druku 3D jako technologii produkcyjnej

Druk 3D w produkcji.

Technologia druku przestrzennego z pewnością nie może być dziś określana jako powolna, kosztowna czy możliwa do zastosowania jedynie w ograniczonym zakresie. Kolejne firmy, z przeróżnych branż i każdego zakątka świata, przekonują się do zastosowania druku 3D przy swoich projektach, a to sprawia, że wzrasta poziom ogólnej wiedzy na temat tej technologii. Dzięki poszczególnym case studies  i dzieleniu się wypracowanymi rozwiązaniami można nie tylko ulepszać drukarki 3D, ale także sukcesywnie wdrażać druk 3D w produkcji, na każdym jej etapie. 

Przez lata rozwoju branży 3D największym wyzwaniem było utrzymywanie porównywalnych standardów w procesie wytwarzania. Nie wystarczy fascynacja nową technologią, ani nawet wysiłki wkładane w jej rozwój i optymalizację zastosowania. Ważna jest przecież jakość powstałych produktów i możliwość udzielenia gwarancji na ich użytkowanie. 

Nad tym problemem systematycznie pracowały różne organizacje i środowiska. Przykładem może być działalność projektu IDMA (Industrialization and Digitization of Additive Manufacturing for Automotive Series Processes) czy NCAMP (National Center for Advanced Materials Performance). Prace i badania prowadziły zarówno organizacje stworzone bezpośrednio z myślą o opracowaniu standardów w druku 3D, jak i filie już istniejących, ogólnych instytucji nadzorujących działalność przemysłową, dedykowane do zajęcia się tą tematyką. Efektem ich działań jest opracowanie standardów produkcyjnych, opis procesów kwalifikacyjnych czy certyfikacja urządzeń do druku 3D. Istnienie pewnego rodzaju norm i zasad znacząco wpływa na otwieranie się szeroko pojętego przemysłu na korzystanie z technologii druku przestrzennego. Natomiast kluczem do zdobycia zaufania klientów jest powtarzalność. 

Skoro nie trzeba już martwić się o jakość i powtarzalność produktów powstałych przy zastosowaniu metody 3D, warto także dodać, że ta technologia daje możliwość szerokiego wyboru materiałów. Drukarki 3D są wysoko rozwinięte i stale unowocześniane, a te typowo przemysłowe są dodatkowo wyposażone w systemy zamkniętego obiegu i monitoringu tego procesu na każdym etapie tworzenia obiektu. 

Główne zalety wyboru technologii 3D w produkcji.

Branże stosujące drukowanie 3D w procesie produkcyjnym.

Druk 3D w produkcji – jakie branże wykorzystują jego możliwości? Prościej byłoby zapytać, jakie branże jeszcze nie odkryły potencjału druku przestrzennego!

Branża medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii, transport – od przemysłu motoryzacyjnego, przez lotnictwo, aż po transport kolejowy, branża elektroniczna, producenci sprzętu sportowego… Szczegółowy opis wykorzystania druku 3D przez poszczególne segmenty rynku i branże, wraz z najciekawszymi przykładami, będziemy opisywać w kolejnych artykułach. 

Jeśli nie jesteś pewny/pewna, czy drukowanie przestrzenne mogłoby zoptymalizować proces produkcyjny w prowadzonym przez Ciebie biznesie – skorzystaj z oferty naszej platformy. Dostęp do niej to zarazem kontakt z dziesiątkami profesjonalistów branży 3D, którzy z pewnością pomogą Ci wejść ze swoim pomysłem na nowe tory. Jesteśmy Twoim miejscem druku 3D.