Walcowanie blach, rur, profili metalowych

Walcowanie blach, rur i profili – usługa CNC dostępna w LaserTrade. Poszukujesz wykonawcy usługi walcowania CNC? Nic prostszego. 

W LaserTrade firmy z całej Polski specjalizujące się w walcowaniu CNC  czekają na Ciebie w jednym miejscu. 

Skorzystaj z narzędzia w Panelu Klienta. Zapytaj – przefiltruj otrzymane oferty – zamów u wybranego wykonawcy.

Wycena on-line

Walcowanie blach, rur, profili CNC

Walcowanie w Portalu Produkcyjno-Usługowym LaserTrade

W Portalu Produkcyjno-Usługowym LaserTrade w sposób szybki i prosty można zlecić walcowanie wzdłużne, poprzeczne, skośne, okresowe, specjalne, metodami na zimno i na gorąco, a także uzyskać merytoryczne wsparcie w projektowaniu produkcji mało- i wielkoseryjnej.

Co wykonasz, wykorzystując walcowanie?

Firmy zrzeszone w sieci partnerskiej Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade wykonają na Twoje zlecenie:

 • szyny kolejowe, 
 • koła wagonów, 
 • koła zębate, 
 • tuleje rurowe,
 • stożki, 
 • kule, 
 • kształtki, 
 • taśmy,
 • pręty, 
 • rury,
 • wyroby z gwintem,
 • obręcza kół
 • i wiele innych elementów.

Czym jest walcowanie?

Walcowanie jest metodą obróbki plastycznej metali, w której trakcie nadaje się danemu materiałowi odpowiedni kształt poprzez umieszczenie go pomiędzy obracającymi się tarczami, rolkami, walcami czy innymi przemieszczającymi się względem siebie materiałami. Walcowanie wykonuje się na maszynach zwanych walcarkami. Jest to specjalistyczny sprzęt, tworzący zespół urządzeń, zasilany jednym autonomicznym napędem głównym.

Wyróżniamy walcarki:

 • do walcowania na zimno i na gorąco,
 • wyginające,
 • ciągnące,
 • prostujące,
 • łamacze zgorzeliny,
 • chłodzące,
 • do blach, rur, profili i kształtowników.

Walcować można również gwinty.

Jakie wyróżniamy metody walcowania?

Z uwagi na rodzaj ruchu walcowanego materiału, a także kształt i ustawienie walców, wyróżniamy następujące rodzaje walcowania:

 • wzdłużne – podczas którego materiał wykonuje ruch postępowy, a walce o osiach wzajemnie równoległych obracają się w przeciwnych kierunkach, co pozwala na wytwarzanie: blach, taśm, prętów i kształtowników itp.,
 • poprzeczne – podczas którego materiał wykonuje ruch obrotowy, a walce o osiach równoległych obracają się w zgodnym kierunku, co pozwala na wytwarzanie: śrub, wkrętów, kół zębatych itp.,
 • skośne – podczas którego materiał wykonuje ruch postępowo-obrotowy, a walce o osiach wzajemnie skośnych obracają się w zgodnych kierunkach, co pozwala na wytwarzanie: tulei rurowych, kul itp.,
 • okresowe – podczas którego materiał wykonuje ruch postępowy lub postępowo-zwrotny, a walce o osiach równoległych (o przekrojach niekołowych) obracają się w przeciwnych kierunkach, co pozwala na wytwarzanie: tulei rurowych, przedkuwek w formie prętów o zmiennym przekroju, wyrobów ornamentowych itp., 
 • specjalne – będące kombinacją omówionych powyżej sposobów, które pozwala na wykonywanie kół wagonowych i innych wyrobów o złożonym kształcie. 

Walcowanie może odbywać się na zimno lub na gorąco. Temperatura walcowania na gorąco stali węglowej wynosi ok. 100-1500 stopni Celsjusza poniżej linii solidusu. Można tworzyć: cienko- i grubościenne sfery, stożki koncentryczne i ekscentryczne, blachy na słupy, kadłuby, cylindry i wiele innych, przydatnych w różnych gałęziach przemysłu elementów.

Blachy walcowane na gorąco charakteryzują się: wyskalowanymi powierzchniami, nieznacznymi zniekształceniami w wyniku chłodzenia, lekko zaokrąglonymi krawędziami.

W walcowniach gorących przeprowadza się najczęściej następujące czynności: 

 • przygotowywanie wsadu (czyszczenie płomieniowe, szlifowanie), 
 • nagrzewanie do temperatury walcowania, 
 • zbijanie zgorzeliny,
 • walcowanie (walcowanie wstępne, w tym zmniejszenie szerokości, walcowanie na końcowy wymiar i własności), 
 • wykańczanie.

Korzyści z walcowania blach na gorąco:

 • niszczy to organizację odlewniczą wlewków stalowych,
 • sprawia, że struktura stalowa jest gęsta i mechanicznie ulepszona,
 • poprawia też ziarno stali i eliminuje wady mikrostruktury.

Wady wynikające z walcowania blach na gorąco:

 • niemetaliczne wtrącenia w stali są wciskane w cienkie plasterki i nakładają się,
 • nierównomierne chłodzenie, skutkujące deformacjami, niestabilnością i zmęczeniem materiału,
 • mogą pojawić się odkształcenia w procesie stygnięcia stali.

Blachy walcowane na zimno charakteryzują się: gładszymi, lepiej wykończonymi powierzchniami, dokładnością oraz większą precyzją wykonania, koncentryczną jednolitością i prostoliniowością, dobrze zdefiniowanymi krawędziami i rogami.

W walcowni zimnej kolejność operacji i proces technologiczny zależą od gatunku wykorzystywanej stali. Dla materiałów niskostopowych i stopowych (poza odpornymi na korozję) są to: 

 • trawienie, 
 • walcowanie na wymaganą grubość, 
 • wyżarzanie lub obróbka cieplna w celu rekrystalizacji struktury, 
 • walcowanie (do odpowiedniego poziomu twardości lub wygładzenia) wyżarzonej taśmy. 

W procesie walcowania stali wysokostopowej (odpornej na korozję) występują dodatkowe operacje i są to: 

Reklama
 • wstępne zmiękczanie taśmy gorącowalcowanej i wytrawianie, 
 • walcowanie na zimno, 
 • wyżarzanie i wytrawianie ostateczne (lub też wyżarzanie jasne), 
 • walcowanie wygładzające oraz wykończenie.

Korzyści z walcowania na zimno:

 • szybkość formowania,
 • wyższa granica plastyczności stali,
 • brak uszkodzeń powłoki oraz wysoka wydajność,
 • możliwość wykonania z uwzględnieniem różnych form przekroju,
 • zwiększona wytrzymałość.

Wady wynikające z walcowania na zimno:

 • zmiana właściwości mechanicznych blachy,
 • większe zużycie energii podczas procesów produkcyjnych,
 • mniejsza grubość blachy.

Walcowanie blach, rur i profili znajduje swoje zastosowanie w różnych sektorach, począwszy od przemysłu lotniczego aż po stocznie, od branży samochodowych po obszary konstrukcyjne, meblowe czy budownicze. Inżynierowie proponują rozwiązania coraz bardziej zaawansowanych elementów, wykonanych z twardych materiałów, które można uzyskać wyłącznie poprzez obróbkę niestandardowych profili, rur i blach, z zachowaniem ścisłych tolerancji. W Portalu Produkcyjno-Usługowym LaserTrade czeka na Ciebie największy park maszynowy w Polsce z najnowszymi technologiami. Współpracujemy z setkami firm i mamy dostęp do tysięcy maszyn gotowych do pracy. Dlatego też szybko przedstawimy Ci oferty, z których wybierzesz najwłaściwszą dla siebie. Wśród nich znajduje się walcowanie blach, rur i profili.

Możliwości Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade w zakresie walcowania są naprawdę ogromne. Biorąc pod uwagę całą sieć firm partnerskich zrzeszonych wokół naszego portalu i z nim współpracujących, specjalizujących się w produkcji i usługach na zamówienie, jesteśmy miejscem idealnym do szybkiego nawiązywania kontaktu, pozyskiwania ofert handlowych oraz błyskawicznej realizacji zadania. Panel Klienta pozwala na zebranie wszystkich zasobów związanych z ofertami i zamówieniami w jednym uporządkowanym miejscu. To gwarancja udanej współpracy, do której już dzisiaj serdecznie Cię zapraszamy!

Gotowy na szybkie cięcie?

My tak!

WYCENA ONLINE
Cięcie laserem