Prototypowanie do produkcji seryjnej – formy wtryskowe

Prototypowanie / formy wtryskowe – usługa dostępna w LaserTrade. Potrzebujesz wykonać prototyp wykorzystując formy wtryskowe? Nic prostszego. 

W LaserTrade firmy z całej Polski specjalizujące się w prototypowaniu czekają na Ciebie w jednym miejscu. 

Skorzystaj z narzędzia w Panelu Klienta. Zapytaj, przefiltruj otrzymane oferty, zamów u wybranego wykonawcy.

Wycena on-line
Bezpłatna wycena

Prototypowanie do produkcji seryjnej – formy wtryskowe

Przymierzasz się do stworzenia funkcjonalnego prototypu, ale nie wiesz, jak to zrobić? Skorzystanie z zewnętrznej usługi druku 3D lub formowania wtryskowego jest doskonałym rozwiązaniem. Korzystając z usług Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade, uzyskasz dostęp do technologii i materiałów przemysłowych, a skupieni w jednym miejscu eksperci od druku 3D czy formowania wtryskowego wyślą bezpośrednią ofertę na Twoje zapytanie wprost na Twoją tablicę w Panelu Klienta. Korzystając z usług Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade nie musisz znać się na wszystkim – od tego są specjaliści zrzeszeni w naszej sieci partnerskiej. 

Zleć prototypowanie do produkcji seryjnej w technice 3D oraz w formach wtryskowych w Portalu Produkcyjno-Usługowym LaserTrade

Projektanci i producenci doskonale wiedzą, jak długa nieraz droga dzieli nas od pojawienia się w naszej głowie idei, koncepcji, pomysłu, aż do wdrożenia go w życie i trzymania w ręku gotowego produktu. Po to powstał Portal Produkcyjno-Usługowy LaserTrade – aby znacznie skrócić tę drogę i zdecydowanie ją ułatwić. W LaserTrade znajdziesz nie tylko moc inspiracji, ale także narzędzia, aby pomysł przekuć w czyn. Nie trzeba się martwić wykonaniem, albowiem w jednym miejscu skupiliśmy projektantów, dostawców materiałów i wykonawców z całej Polski. Ty sygnalizujesz chęć wykonania – nasi Partnerzy przedstawiają swoje oferty. Prościej już się nie da.

W wielu branżach, aby proces produkcyjny mógł zakończyć się sukcesem, warto budować prototypy.

Czym są prototypy i w jakim celu wykonuje się prototypowanie?

Zacznijmy od tego, że prototypowanie jest procesem eksperymentalnym, mogącym być realizowanym przez zespoły projektowe w formach namacalnych (w różnych materiałach), jak również formach cyfrowych – wszystko zależy od dziedziny w jakiej się poruszamy oraz ustalonego celu.

Krótko mówiąc: prototyp (z łacińskiego: proto – oryginał, typus – model) to po prostu pierwszy egzemplarz kontrolny (lub jeden z pierwszych egzemplarzy) jakiegoś nowego wyrobu bądź też wyrobu charakteryzującego się istotnymi zmianami w stosunku do wyrobów dotąd produkowanych. Wykonuje się go w celu dokonania oceny wprowadzonych zmian konstrukcyjnych. Badania prototypu mają ocenić przydatność wyrobu, jego charakterystyk technicznych i eksploatacyjnych, a także zweryfikować dokumentację konstrukcyjną (np. zgodność parametrów rzeczywistych z założonymi), a czasami również technologiczną (gdy istnieje). Mogą być wykonywane także po to, żeby porównać cechy wyrobu z wyrobem/wyrobami już istniejącymi – niejednokrotnie jest to w stanie przestrzec zakład produkcyjny przed stratami związanymi z wprowadzeniem do obiegu produktu wadliwego, przestarzałego, o cechach nieodpowiadających potencjalnym nabywcom. Z tego względu racjonalne przygotowanie i rzetelne przeprowadzenie prób prototypu ma duże znaczenie w produkcji masowej oraz wielkoseryjnej. Ważne jest, aby to właśnie na etapie prototypowania wychwycić wszystkie możliwe wady lub elementy wymagające dopracowania, bo koszty źle przeprowadzonej operacji mogą być znaczne i dotkliwe. 

Prototypy testujemy na określonej grupie użytkowników po to, aby mieć szansę w odpowiednim momencie walidować i udoskonalać projekty, po czym na rynek wypuścić wersję odpowiadającą potrzebom wytwórcy oraz nabywców. Odpowiednio wykorzystana rola prototypu, symulującego rzeczywisty i przyszły produkt, jest w stanie przyciągnąć klientów do inwestycji w produkt, jeszcze przed przydzieleniem zasobów koniecznych do jego wdrożenia. Przetestowanie poprawności projektu i wczesne wykrycie ewentualnych błędów projektowych przed uruchomieniem produkcji to często nie tylko wymierne korzyści finansowe wynikające z uniknięcia niepotrzebnych kosztów, ale także praca nad dobrym imieniem firmy i korzystnym wizerunkiem marki w oczach odbiorców.

Jakie jeszcze wartości niesie w sobie korzystanie z prototypowania?

Otóż jest ich znacznie więcej niż tylko wyżej wymienione. Prototypy – używane w każdej niemal gałęzi przemysłu – pomagają opracować aspekty rzeczywistego produktu końcowego i dostarczają wykonawcy wielu przydatnych informacji zwrotnych. Przede wszystkim pokazują, że wykonanie projektu jest możliwe do realizacji, wskazują na cechy produktu, pozwalają przetestować je w praktyce, ukazują efekt końcowy prac, finalną estetykę oraz użyteczność produktu. Dostarczają faktycznych informacji na temat technik produkcji, wykorzystanych materiałów oraz poniesionych kosztów. W końcu – pozwalają na realne „zetknięcie się” z dystrybutorami, sprzedawcami detalicznymi, klientami oraz zbadanie ich reakcji na wprowadzony produkt. Wszystko to pozwoli na ewentualne zmiany w dotychczasowych planach, które dotąd były tylko założeniami i koncepcjami, a teraz oparte są na faktycznie przeprowadzonych badaniach. Przecież jak coś robić, to najlepiej robić to dobrze, w końcu każdemu zależy na tym, aby odnieść sukces, a nie porażkę.

Często – w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa całkowitej dyskwalifikacji prototypu lub konieczności jego znacznych przeróbek (zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi, ciężkimi maszynami czy urządzeniami w produkcji małoseryjnej lub jednostkowej) – korzysta się z badań modelowych wyrobów. Wynik badań może posłużyć do wprowadzenia zmian konstrukcji modelu (w miejsce znacznie kosztowniejszych zmian wyrobu) i może pozwolić na wyeliminowanie niektórych prób prototypu.

Obok pojęcia prototypu spotkać się można także z takimi określeniami jak: seria prototypowa czy seria próbna

serii prototypowej chodzi o to, że zwiększenie liczby prototypów to jednocześnie zwiększenie zakresu prób bądź też skrócenie czasu ich trwania. Z kolei seria próbna ma na celu sprawdzenie, czy wykonane oprzyrządowanie produkcji zagwarantuje jakość i charakterystykę wyrobów takie same, jak w przypadku prototypu.

Przy okazji warto poruszyć temat homologacji, czyli prób prototypu, których działanie i charakterystyka muszą być zgodne z istniejącymi przepisami (np. dotyczącymi silników lotniczych), a zatem konieczne jest, aby przeprowadzane one były w obecności przedstawicieli władz ustanowionych do kontroli przestrzegania tych przepisów.

Prototyp w procesie innowacyjnym

Podobnie jak od idei do gotowego produktu droga czasem jest daleka, tak samo z powstaniem samego prototypu (a więc niejako pierwszym urzeczywistnieniem naszego pomysłu) związany jest cały ciąg uporządkowanych działań, noszący nazwę procesu innowacyjnego.

Z czego bierze się proces rozwoju innowacji produktowych? Naturalnie z – dobrze nam znanej (i bliskiej też sercu załogi Portalu Produkcyjno-Usługowego LaserTrade) – idei UDOSKONALENIA. Ona przekształcana jest w kreację i ostateczne wdrożenie. Często wielowymiarowe badania poprzedzają aplikację nowego rozwiązania. Na podstawie szczegółowych opisów produktu (zawierających dane takie jak: elementy składowe, kształt, wielkość), zawartych w dokumentacji technicznej, konstruowane są prototypy testowe. Ich testowanie – testowanie alfa – odbywa się bardzo często przy współudziale klienta, który wskazuje, które obszary wymagają modyfikacji i poprawy; dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku próby przekierowuje testy do warunków laboratoryjnych, gdzie przystępuje się do testu beta (związanego w głównej mierze z kontrolą parametrów wytrzymałościowych oraz reakcji produktu na skrajne warunki). Wyniki rzetelnych obserwacji pomagają wprowadzić ewentualne udoskonalenia techniczne i produkcyjne. Coraz częściej zwraca się przy tym uwagę na aspekt środowiskowy. Świadomość ekologiczna i zastosowanie podejścia „eco design” wpływają na minimalizację wpływu cyklu produkcyjnego oraz zastosowanych materiałów na środowisko.

Przedstawione wyżej podejście jest oczywiście jednym z wielu możliwych do zastosowania. Spotkać się można także z modelem podażowym i modelem popytowym. W tym pierwszym mamy do czynienia z niezwykle rozbudowaną strukturą naukowo-badawczą, dającą ogromne możliwości techniczne, technologiczne, a przy tym niosącą za sobą szereg niespotykanych dotąd rozwiązań. W tym modelu opinii klienta nie uwzględnia się, z pełnymi konsekwencjami, podejmując ryzyko ujemnej oceny rynku nabywców. Odwrotnością jest tu model popytowy, który traktuje proces innowacyjny jako mający na celu zaspokojenie oczekiwań klientów. W tym przypadku istnieje mniejsze ryzyko odrzucenia produktu przez rynek, za to trzeba liczyć się z tym, że produkt prawdopodobnie będzie miał mniej cech określanych jako odkrywcze.

Podsumowując rozdział, można powiedzieć, iż prototypowanie ma swoje wyraźne miejsce w procesie innowacji. Wypełnia lukę pomiędzy pomysłami koncepcyjnymi a rzeczywistymi, możliwymi do wykonania rozwiązaniami. Pozwala twórcom rozmaitych rozwiązań odpowiadać na pytania i walidować/nieważne założenia, co wiedzie do testowania, uczenia się oraz doskonalenia komponentów i kompletnych rozwiązań. Jest to taki swoisty pomost pomiędzy koncepcjami a najlepszym możliwym rozwiązaniem. Proces prototypowania obejmuje zarówno prototypowanie „szybkie” lub „komponentowe”, jak i prototypowanie „pełne rozwiązanie”, i ma charakter cykliczny. 

Typologia prototypów

Kategorii prototypów istnieje kilka i dostarczają one innych informacji zwrotnych na różnych etapach produkcji. Każda z tych kategorii ma inną funkcję oraz wygląd. Prototypy można wykonywać z różnych materiałów, w innej skali, a czasem też i o innym wyglądzie niż zamierzony produkt końcowy – a korzyści z każdego z nich także będą odmienne i różnorodne.

Częścią tej kategorii jest prototyp Form Study, podkreślający geometryczne cechy projektu, ale nie wskazujący na takie aspekty jak kolor czy tekstura.

Powszechne metody prototypowania

Istnieją różne metody prototypowania, a wśród najczęściej stosowanych wyróżniamy:

Jakie są zalety wypływające ze stosowania prototypowania?

Stosowanie prototypów przynosi wiele korzyści, obejmujących między innymi:

Podsumowując: korzyści z prototypów jest naprawdę wiele i mogą być one wykorzystane w prawie każdym środowisku biznesowym. Prototyp daje możliwość szybkiego dostarczenia wizualnej reprezentacji końcowego rozwiązania. Poprzez prototypy można w swobodny sposób formułować swoje poglądy i pomysły. Precyzyjne i szczegółowe prototypy wybranego fragmentu funkcjonalności mogą służyć jako przydatny sposób na znalezienie nowych technologii bądź też mogą być wykorzystane przy sporządzeniu technologicznych studiów wykonalności. Dzięki prototypom wiele firm uniknęło problemów i niepowodzenia w postaci produktów, które okazały się niefunkcjonalne i niepożądane na rynku, choć formalnie spełniały warunki specyfikacji. Tak więc choć prototypowanie stanowi dodatkowy koszt, to zwraca się on wielokrotnie w postaci dopracowanego produktu oraz – co jest nie do przecenienia – lepszego wizerunku marki. A dzięki różnorodności i szerokiemu zakresowi dostępnych prototypów, bez względu na to, czy trzeba zidentyfikować problemy produkcyjne, poprawić jakieś elementy projektowe czy ich funkcjonalność, oszacować koszty i budżet, przeprowadzić konieczne badania albo postarać się o dofinansowanie na produkcję – każdy może wybrać metodę podług swoich potrzeb.

Czy prototypowanie ma wady lub ograniczenia?

Ależ oczywiście, wszak każdy kij ma dwa końce.

PROTOTYPOWANIE 3D, czyli jak usprawnić proces produkcyjny?

Tworzenie prototypu bywa nietanim oraz długotrwałym procesem. Na szczęście, jak wspomnieliśmy wyżej, istnieją techniki mogące pomóc w usprawnieniu procesu rozwoju produktu, pozwalając na tworzenie wysokiej jakości prototypów, jednocześnie minimalizując poniesione na to koszty. Idealnym rozwiązaniem są tu ekonomiczne prototypy wykonane w technice druku 3D. Opracowywanie projektu z wykorzystaniem druku 3D otwiera dostęp do szerokiej gamy wydajnych materiałów do druku 3D, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Prototypowanie 3D, zwane także szybkim prototypowaniem, nie ogranicza się jedynie do druku 3D, a w rzeczywistości odnosi się do procesu iteracji projektu poprzez szybkie wytwarzanie fizycznych prototypów i wprowadzanie niewielkich zmian na każdym etapie w celu jego ulepszenia.

Przykładowe rodzaje procesów drukowania 3D

Druk 3D jest metodą produkcji addytywnej, czyli – innymi słowy mówiąc – materiał dodawany jest do momentu powstania wymaganego kształtu. Z uwagi na wymagany poziom dokładności wyróżnić możemy następujące rodzaje procesów drukowania:

Zalecane przy prototypach pierwszej generacji lub do użytku domowego. Drukarki wykorzystujące tę metodę są najpopularniejszymi i najtańszymi dostępnymi na rynku drukarkami. Wykorzystują włókno termoplastyczne, stapiając je i wytłaczając warstwa po warstwie.

Zalety:

Wady:

Drukowanie w technologii SLA nie jest tak tanie jak we wcześniejszej wspomnianej technologii (FDM), ale zalecane jest w przypadku prototypów o wysokiej rozdzielczości. Polega na tym, że drukarka SLA posiada zbiornik wypełniony płynną żywicą, do którego powoli wsiąka platforma, a potem podnosi się i światło UV utwardza każdą warstwę. Proces jest powtarzany aż do momentu uzyskania modelu bryłowego. 

Zalety:

Wady:

Jest to metoda znacznie droższa niż FDM czy SLA, bardziej specjalistyczna, toteż zalecana do prototypów przemysłowych wysokiej klasy. W drukarkach tych używany jest proszek, spiekany za pomocą lasera warstwa po warstwie, aż do momentu ukończenia drukowania modelu 3D.

Zalety:

Wady:

Przykładowe materiały wykorzystywane do druku prototypów 3D

Wybór materiału tak naprawdę zależy od projektu. Najtańszym rozwiązaniem na tym etapie rozwoju produktu są materiały plastikowe.

 Jeden z najbardziej przystępnych cenowo materiałów, o wielu użytecznych właściwościach mechanicznych. Biały. Wykonany z drobnego poliamidu w proszku, idealny zarówno do prototypowania, jak i do produkcji. Wykorzystanie tego materiału pozwala na wykonanie wielu iterakcji, co daje dużą swobodę w zakresie geometrii.

Jest szarym tworzywem sztucznym. Jego surowa wersja jest tania, dlatego pozwala na wykonanie wielu iteracji po niższych kosztach. Materiał doskonale nadający się zarówno do prototypowania, jak i produkcji. Obiekty zadrukowane tym materiałem są dobrze zabezpieczone przed zarysowaniami i ścieraniem, dlatego są dobrym rozwiązaniem do przeprowadzania testów. Eksperymenty na nim przeprowadzać można również w warunkach zewnętrznych, gdyż jest stabilny na warunki atmosferyczne, a także stabilizowany na światło i na UV.

Żywica opracowana specjalnie do prototypów, dobrze przystosowana do prototypów niefunkcjonalnych. Używana zwłaszcza w procesie stereolitografii (SLA). Idealna do produkowania bardzo szczegółowych części. Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni, dość podobne do przedmiotów produkowanych metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Żywica ta jest często wykorzystywana w procesie stereolitografii (SLA).

Przypominający gumę materiał o dużej elastyczności i wysokiej wytrzymałości. Idealny dla w pełni funkcjonalnych prototypów. Odporny na naprężenia i zmęczenie, dlatego może być stosowany nawet do produktów końcowych.

Zalety prototypów do druku 3D

Druk 3D to przede wszystkim dużo większe możliwości niż w przypadku innych technik produkcyjnych. Daje więcej swobody, głównie z uwagi na to, że jest tworzony z cyfrowego modelu, przy użyciu oprogramowania do modelowania 3D. Można stworzyć dowolny projekt od podstaw, uzyskać wizualizację, dostosować model 3D do określonych potrzeb, a następnie nadać mu formę, drukując go.

Nie trzeba przy tym tworzyć całej formy dla każdej iteracji projektu – można wykonywać różne iteracje, dzięki czemu można prototyp idealnie dopasować do oczekiwań co do produktu końcowego.

Zaletą drukowania 3D jest zdolność do wytworzenia niemal wszystkiego, co zmieści się w obszarze pola roboczego. Ta możliwość tworzenia „niemal niemożliwych” geometrii, a także możliwość włączenia wielu materiałów podczas drukowania jednego obiektu oznacza jednocześnie możliwość wykonania praktycznie każdego projektu. Druk 3D to tak naprawdę nieograniczone możliwości.

Przy zastosowaniu druku 3D nie ma konieczności tworzenia formy, aby móc stworzyć obiekt, dlatego od razu można przejść do tego, co jest istotne – i to pozwala na oszczędność pieniędzy, ale i czasu.

Zastosowanie druku 3D jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego tworzenia prototypów i pozwala znacznie przyspieszyć cały proces rozwoju produktu. Dzięki drukowaniu 3D można wykonać tyle iterakcji, ile jest potrzebnych.

Szeroki dostęp do zróżnicowanych, zaawansowanych materiałów do druku 3D pozwala w pełni wykorzystać imponujące właściwości do produkcji zaawansowanych funkcjonalnych prototypów. Wiele z nich może być stosowanych zarówno w procesie prototypowania, jak i produkcji. Duża elastyczność druku 3D w zakresie szybkości i doboru materiałów pozwala na produkcję obiektów o niskiej lub średniej wydajności przy niskich kosztach, ale nie nadaje się do produkcji masowej.

Druk 3D jest przydatny do prototypowania w projektowaniu biżuterii, w architekturze lub inżynierii do tworzenia części mechanicznych, obudów, modeli architektonicznych, rekwizytów i funkcjonalnych produktów konsumenckich.

FORMOWANIE WTRYSKOWE / formy wtryskowe

Formowanie wtryskowe jest jednym z najczęściej stosowanych procesów produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Polega na tym, że tworzywo sztuczne jest topione w maszynie do formowania wtryskowego, a w kolejnym kroku wtryskiwane do formy, gdzie ulega schładzaniu i krzepnięciu w końcowej części.

Jest to proces przydatny zwłaszcza dla osób z sektora rozwoju produktów konsumenckich, gdyż tworzywa sztuczne są obecnie jednym z najczęściej stosowanych składników wielu produktów konsumenckich, a formy wtryskowe to jedna z najlepszych metod ich wytwarzania. 

Główne etapy formowania wtryskowego

Jest to jeden z ważniejszych etapów procesu produkcyjnego, ponieważ to właśnie w tym momencie jest okazja, aby pomyśleć i zapobiec kosztownym błędom. Właściwym projektem jest ten, który osiąga wymagane cele na zadowalającym poziomie, ale przy okazji może on wymagać sporej kreatywności. Projektowanie produktu odbywa się zazwyczaj przy użyciu oprogramowania wspomagającego projektowanie (CAD), takiego jak SolidWorks. Biegła znajomość oprogramowania CAD pozwala na szybsze iteracje i dokładniejsze prototypowanie w razie potrzeby.

Jednym ze sposobów uniknięcia kosztownych błędów podczas procesu projektowania jest planowanie jednolitej grubości ścianek (jeżeli tylko jest to możliwe), a gdy nie da się uniknąć zmian grubości – stopniowe przechodzenie z jednej na drugą. Istotną kwestią jest też unikanie naprężeń budowlanych w projekcie, takich jak narożniki o kącie 90 stopni lub mniejszym. 

Podobnie jak w przypadku ogólnego projektu produktu, również projektowanie form daje możliwość zapobieżenia wadom podczas procesu formowania wtryskowego. Formy najczęściej wykonywane są z następujących materiałów:

Po etapie zaprojektowania produktu, zatwierdzenia, odlania ciśnieniowo, przychodzi czas na rozpoczęcie właściwej produkcji. Termostat albo tworzywo termoplastyczne w formie granulatu podaje się przez lej do beczki grzewczej. Następnie podgrzewa się je do wcześniej określonej temperatury i napędzane przez dużą śrubę – przez zasuwę – napełnia formę. Po napełnieniu śruba nadal pozostaje na swoim miejscu, aby zastosować odpowiednie dociskanie do formy.

Forma prototypowa czy seryjna?

Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych stosuje się zarówno do szybkiego prototypowania, jak i też do produkcji części z tworzyw sztucznych. Bez względu na to, czy chodzi o prototypowanie, małe serie, duże, serie pilotażowe – proces wtrysku pozostaje (przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków) taki sam i umożliwia produkcję niedrogich, funkcjonalnych i mechanicznych części zbliżonych do rzeczywistości, a różnica leży przede wszystkim w samej formie. Rozróżniamy formę prototypową (nazywaną szybkozłączem) oraz formę do produkcji masowej (zwaną oprzyrządowaniem masowym).

Forma prototypowa a forma do produkcji masowej – najważniejsze różnice

Formy wtryskowe są główną częścią procesu wtrysku, począwszy od formowania, a skończywszy na wyrzucaniu części.

Prototyp aluminiowej formy wtryskowej

Formy prototypowej używa się najczęściej do produkcji małych serii części wtryskiwanych z tworzyw sztucznych – od około 200 do kilku tysięcy. Struktura ma mieć na uwadze to, aby obniżyć całkowity koszt i przyspieszyć proces produkcji, dlatego jest uproszczona i zoptymalizowana. Ten rodzaj formy składa się ze standardowej metalowej wymiennej podstawy formy oraz aluminiowych rdzeni i wkładek wgłębnych (produkowanych za pomocą obróbki CNC). Obróbka aluminium jest wygodna, łatwa, szybka i elastyczna (gdyby trzeba było zmodyfikować albo dostosować projekt). Funkcje wyrzutu, prowadzenia, chłodzenia i regulacji termicznej są uproszczone, a zastosowanie aluminium obniża cykle wtrysku.

Charakterystyka formy prototypowej: 

Forma do produkcji masowej

Ten typ formy wykorzystywany jest zazwyczaj do produkcji wielkoseryjnej serii elementów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych – w tysiącach do kilku milionów. Struktura form do produkcji masowej jest bardziej złożona, produkowana z wytrzymałej, wysokojakościowej stali z komponentami pasującymi do długotrwałej produkcji masowej. W ten sposób zintegrowane zostają wszystkie tradycyjne funkcje, takie jak: precyzyjne wyżarzanie i prowadzenie, zaawansowana regulacja temperatury itp. Przekłada się to też na znacznie wyższe koszty rozwoju oraz dłuższy proces produkcyjny.

Charakterystyka formy do produkcji masowej:

Zalety i wady formowania wtryskowego

Wśród korzyści ze stosowania formowania wtryskowego należy wymienić:

Co do wad, są to:

PORÓWNANIE DRUKU 3D Z FORMOWANIEM WTRYSKOWYM – KTÓRĄ Z METOD WYBRAĆ?

Znaleźć można wiele badań porównawczych, zestawiających wyniki osiągnięte poprzez drukowanie 3D z wynikami formowania wtryskowego. Pokazują one następujące zależności:

Porównując koszty wytworzenia produktów wyprodukowanych obiema metodami, przy użyciu tego samego materiału, korzystniejsze jest stosowanie druku 3D, gdy: 

Przy tym wszystkim trzeba jednak dodać, że druk 3D nie ma obecnie na celu zastąpienia form wtryskowych, gdyż obie te technologie wzajemnie się uzupełniają.

Istnieje też taka opcja, że zastosowaniem druku 3D w produkcji mało- i średnioseryjnej będzie zaprojektowanie i wydrukowanie samej formy, która potem posłuży do produkcji metodą wtryskową. Wykorzystuje się do tego celu specjalny rodzaj żywicy, odpornej na wysokie temperatury. Wtedy koszt produkcji zmniejszy się znacząco o koszt gotowej formy pod wtrysk – i jest to faktycznie rozwiązanie godne przemyślenia.

Bez względu jednak na to, czy wybiorą Państwo prototypowanie metodą druku 3D, czy też poprzez zastosowanie form wtryskowych – gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości oferowanych przez Portal Produkcyjno-Usługowy LaserTrade. U nas zrealizujecie Państwo swoje zadanie kompleksowo i w jednym miejscu, a zapytanie złożycie w sposób prosty, szybki i wygodny.

Zapraszamy do współpracy!