Znakowanie dla branży medycznej

Laserowe znakowanie dla branży medycznej – narzędzi i wyrobów medycznych

Nie tylko z uwagi na istotę pracy, ale także dla bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, identyfikacja produktów medycznych jest bardzo istotną kwestią.

W branży produkcji wyrobów medycznych znajdziemy listę norm, ściśle określających, jakie oznaczenia powinny znajdować się na danym produkcie. Wskazują one również miejsce, w którym ów znak powinien być umiejscowiony. 

W LaserTrade wykonujemy profesjonalne i skuteczne laserowe znakowanie dla branży medycznej.

Laserowe znakowanie dla branży medycznej – korzyści.

Przede wszystkim skupmy się na tym, że:

Zakres znakowania laserem

Szeroki zakres oznaczeń do identyfikacji różnorodnych wyrobów medycznych, m.in.:

U nas znajdziesz firmy partnerskie, oferujące szeroki zakres oznaczeń do identyfikacji wyrobów medycznych.

Nasze możliwości znakowania dla branży medycznej

Jakimi możliwościami laserowego znakowania materiałów dla branży medycznej dysponujemy?

Większość produktów medycznych produkowanych jest z metalu albo tworzywa sztucznego, dlatego – jeżeli chodzi o materiały – jesteśmy w stanie zapewnić właściwie wszystkie rozwiązania w zakresie znakowania praktycznie dla wszystkich typów urządzeń. Skupiamy szereg firm partnerskich, specjalizujących się w grawerowaniu i znakowaniu laserowym materiałów z obu tych kategorii.

Materiały najczęściej stosowane przy rozwiązaniach znakowania metalu.

Najczęściej grawerowane tworzywa sztuczne.

Jak zlecić laserowe znakowanie narzędzi chirurgicznych?

Poprzez dodanie zapytania ofertowego w łatwy sposób zakomunikujesz wszystkim firmom partnerskim wykonującym usługę grawerowania/znakowania, że jesteś zainteresowany laserowym grawerowaniem/znakowaniem wyrobów medycznych. Na Twoje zapytanie firmy partnerskie wrócą do Ciebie z ofertą, a Ty będziesz mógł wybrać spośród nich tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Czasami jest to cena, w innym wypadku lokalizacja, a w jeszcze innym – czas wykonania usługi. Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na naszych stronach. 

Czym jest identyfikacja wyrobów medycznych UDI?

Przepisy dotyczące Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (UDI) opracowane zostały przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), Komisję Europejską i inne organy regulacyjne na świecie. Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych UDI jest systemem służącym do oznaczania i identyfikacji urządzeń medycznych w łańcuchu dostaw opieki zdrowotnej w wymiarze globalnym i ma na celu głównie poprawę bezpieczeństwa pacjentów i usprawnienie procesów biznesowych w obszarze ochrony zdrowia. System UDI (Unique Device Identification) opiera się na normach ISO i dotyczy kodów, które należy podawać na wyrobach medycznych dla celów identyfikacyjnych w zakresie wymogów dotyczących monitorowania narzędzi. Zeskanowanie tego kodu pozwala uzyskać informacje, takie jak: nazwa producenta, kod kreskowy czy data ważności. Umożliwia to bezbłędną dokumentację narzędzia i przekłada się na kwestie bezpieczeństwa pacjenta. Znakowania laserowe mają ten wielki plus, że są odporne na działanie kwasów, środków czystości czy płynów ustrojowych. Struktura powierzchni pozostaje nienaruszona, zależnie od procesu etykietowania, utrzymanie czystości i zachowanie sterylności instrumentów chirurgicznych jest zatem bezproblemowe. Nawet w sytuacji, gdy implanty pozostają przez długi czas wewnątrz ciała, nie ma niebezpieczeństwa, że materiał z etykiety mógłby się odczepić i zaszkodzić pacjentowi. W branży medycznej bezpieczeństwo jest kluczowe, a znakowanie laserowe jest w stanie je zagwarantować. Nasze firmy partnerskie pomogą Państwu zapewnić optymalne rozwiązania dla znakowania laserowego na częściach medycznych. Zapewniamy, że wszystkie nasze produkty laserowe są trwałe i będą w pełni czytelne i identyfikowalne przez cały okres użytkowania produktu.

Czym jest organizacja GS1?

GS1 zostało wybrane przez Komisję Europejską na wiodącą organizację nadającą identyfikatory UDI (Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych), opracowującą i wdrażającą globalne standardy łańcucha dostaw. Organizacja GS1 spełnia kryteria Komisji UE w nadawaniu identyfikatorów UDI, wspieraniu organów regulacyjnych UE w pomyślnym wdrażaniu systemu UDI, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o Wyrobach Medycznych i Rozporządzeniu o Wyrobach Medycznych do Diagnostyki In Vitro (Rozporządzenia EU) i umożliwianiu producentom spełniania tych wymagań. System UDI ma na celu zapewnienie globalnie zharmonizowanych ram do identyfikacji wyrobów medycznych, ażeby sprawnie działać w zakresie podniesienia jakości opieki, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i usprawnienia procesów biznesowych.

Numer UDI umieszczany jest na etykiecie wyrobu medycznego, jego opakowaniu i/lub na samym urządzeniu, a wszystko zgodnie z rozporządzeniami UE. Wszelkie wymagane dane przekazuje się do EUDAMED (European Database on Medical Devices – Europejskiej Bazy Danych o Wyrobach Medycznych). Dodatkowo, na mocy Rozporządzeń UE, wprowadzono też nowy identyfikator: Basic UDI-DI. Aby wspomóc wspieranie wdrożenia tego wymagania, GS1 opracowała nowy identyfikator GMN (Global Model Number – Globalny Numer Modelu). Producenci wyrobów medycznych z całego świata, w tym i Europy, którzy już dzisiaj stosują globalne standardy GS1, mogą nadal się nimi posługiwać, aby tworzyć identyfikatory UDI.

Jeśli poszukujesz rozwiązań laserowego znakowania produktów medycznych – jesteś w najlepszym miejscu.