Technologia 3D w branży architektoniczno-konstrukcyjna

Jak branża architektoniczno-konstrukcyjna korzysta z możliwości druku 3D?

Architekci i inni profesjonaliści z branży architektoniczno-konstrukcyjnej chętnie i kreatywnie korzystają z możliwości, jakie oferuje im technologia druku przestrzennego. Oczywistym jest, że wydruki 3D pozwalają w przystępny sposób przekazać architektoniczne wizje. Specjaliści mają dzięki takim wydrukom niesamowite narzędzie oddziaływania na wyobraźnię klientów – przestrzenne makiety zazwyczaj robią duże wrażenie i imponują inwestorom. Są jednak nie tylko spektakularne i estetyczne, gdyż – uwzględniając rzeczywiste informacje o budynku lub placu budowy – są po prostu cennym źródłem wiedzy. Wykonanie takich makiet jest proste, szybkie i ekonomiczne. Przecież każdy projekt to i tak dane zapisane w takim czy innym oprogramowaniu (często typu CAD). Nadanie mu formy wydruku przestrzennego to natomiast ogromna wartość.

Choć zalet wykorzystania technologii druku 3D w branży architektoniczno-konstrukcyjnej jest wiele, generalnie mieszczą się one w obrębie dwóch głównych grup:

Komunikacja poprzez wizualizację

Branża architektoniczno-konstrukcyjna charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności. Po pierwsze zabiega się o klientów, następnie o ich akceptację dla twórczych wizji, a także o pieniądze na zrealizowanie tych wizji z zachowaniem szczegółów, oryginalnych rozwiązań i materiałów. Wyrażenie tej wizji w sposób namacalny często jest kluczowe w procesie podejmowania decyzji przez klientów. Mówimy tu nie tylko o pokazaniu projektu jako całości, jego finalnej wersji. Klienci i inwestorzy często chcą widzieć i dotknąć poszczególnych komponentów budowlanych czy konkretnych elementów, szczególnie tych, które są kosztowne lub które wzbudzają ich niepewność. W tym obszarze także druk 3D przychodzi projektantom z pomocą. Zwizualizowane przestrzennie projekty mają również wartość psychologiczną – pozytywnie wpływają na zaangażowanie inwestorów w cały proces budowy. 

Walor komunikacyjny nie musi dotyczyć klientów i inwestorów indywidualnych, ale także całych społeczności. Przykładem może być rola prototypów krajobrazu, które mieszkańcom danego osiedla, dzielnicy czy miasta unaoczniają daną inwestycję w kontekście całości zamieszkiwanej przez nich przestrzeni. 

Oszczędność czasu i kosztów przy projektowaniu modeli architektonicznych

Drukowanie przestrzenne wpływa nie tylko na poprawę jakości komunikacji architektów z klientami, ale także może realnie zoptymalizować proces pracy twórczej, która odbywa się w zespole. Czas wydruku części czy całości modelu budynku liczy się w godzinach. Tradycyjne przygotowywanie makiet z kartonu lub papieru to zajęcie czasochłonne i pracochłonne, często też niedające zadowalających efektów. A dziś, jak wiadomo, czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Dzięki wydrukom 3D i namacalnym modelom architektonicznym w przystępny, ale też, co ważne – szczegółowy i przejrzysty sposób – twórcy mogą rozwiązywać problemy projektowe, testować różne opcje i współpracować efektywniej. Firmy architektoniczne mogą korzystać z własnych drukarek, ale także zlecać wydruki sprawdzonym i terminowym usługodawcom. 

Trójwymiarowe modele drukowane są oddawane do oceny, testowania i zatwierdzania przez wielobranżowe zespoły, zaangażowane w projekt. Specjaliści z różnych dziedzin mogą współpracować komfortowo, przy zminimalizowanym stopniu ryzyka popełnienia błędu, ponieważ wydrukowane w 3D modele pozwalają wszystkim zaangażowanym na dokładny ogląd stanu prac. 

Jeżeli chciałbyś, aby Twoja architektoniczna wizja stała się rzeczywistością najpierw w miniaturze, zanim podejmiesz ostateczne decyzje i przedstawisz je potencjalnemu inwestorowi – koniecznie skorzystaj z możliwości, jakie daje technologia wydruku 3D. Dzięki Platformie LaserTrade skontaktujesz się z profesjonalistami z branży 3D. W szybki i prosty sposób dodasz zapytanie, przejrzysz i porównasz oferty, a także zlecisz wykonanie usługi. LaserTrade to Twoje miejsce druku 3D.