CENTRUM KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ

Dostarczamy blachy poddawane cięciu plazmowemu.

Usługi: 

cięcie blach plazmą